Monument Vuurwerkramp Enschede - The Vanished House Between Heaven and Earth

2005, monument ‘The vanished house between heaven and earth’, Enschede

In May 2005, five years after the fireworks disaster in Enschede, the monument ‘The vanished house between heaven and earth’ as been unveiled. The monument is part of the Lasonderbleek Park in the Roombeek district and was commissioned by the local authorities of Enschede.
Central to the monument’s design is the notion of ‘house’, or rather the ‘vanished houses’ of the Roombeek district. The design uses a number of elements that refer to the fireworks disaster of May 13, 2000, in particular the footings of the former storage depot that are still in place and the crater created by the explosion. The enormous power of the explosion tilted the footings and blew away the houses of Roombeek. This is symbolised by the ‘vanished house’, executed in black granite; it is highly visible in the grass without being obtrusive. The names of the victims have been engraved in the black stone at the other side of the footpath.
The tilted footings form a huge ‘natural’ scar in the park. In the course of time, the footings will become overgrown, they will weather and crumble. Time and nature will do their work, causing the footings to eventually disappear. The outline of the vanished house is itself also a scar, carefully applied to the ‘skin’ of the city with black granite, as a reminder of a wound that will never heal.

Monument 'Het verdwenen huis tussen hemel en aarde'
Het monument ‘Het verdwenen huis tussen hemel en aarde’ herdenkt de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Het ontwerp van het monument draait om ’het huis‘, lees; de ’verdwenen huizen‘ van Roombeek.
Het heeft een plaats gekregen in het herdenkingspark Lasonderbleek. In dit ontwerp worden een aantal elementen gebruikt die naar de vuurwerkramp van 13 mei 2000 verwijzen. Het gaat om de nog aanwezige funderingsplaten van de voormalige opslagplaats en de door de ontploffing ontstane krater.
Door de gigantische kracht van de explosie destijds zijn de funderingsplaten gekanteld en zijn de huizen van Roombeek weggevaagd. Dit wordt gesymboliseerd door ‘het verdwenen huis’. Het huis is uitgevoerd in zwart graniet; goed zichtbaar in het gras zonder opdringerig te zijn.
De gekantelde funderingsplaten vormen een reusachtige ‘natuurlijk’ litteken in het park. De platen raken langzaam begroeid, verweren en brokkelen af. De tijd en de natuur zullen hun werk doen waardoor de platen na vele jaren uiteindelijk voorgoed zullen verdwijnen.
De omtreklijn van het verdwenen huis zelf is ook een litteken, zorgvuldig met zwart graniet aangebracht op de ‘huid’ van de stad. Als herinnering aan een wond die nooit zal genezen.

Photography: Thomas Lenden, Amsterdam