Hors-jeu – Off Side

2006, temporary interventions in the public spaces of the city of La Valette-du-Var, France.

Three installations – two on squares and one in the city’s multimedia library – reflect on the meaning of ground markings in public space.
As a metaphor for the concept of ‘markings in public space’ I have used hopscotch diagrams like the ones children draw on pavements and schoolyards. They are ‘game architectures’ akin to archaic architectures, the dimensions used being closely linked to the human body (the length of a child’s foot determines the size of a hopscotch diagram). Furthermore, such diagrams contain all sorts of (linguistic and religious) references to the country’s culture.

In drie installaties in La Valette-du-Var wordt stilgestaan bij de betekenis van grondmarkeringen in de openbare ruimte. Als metafoor voor het begrip ‘markeringen in de openbare ruimte’ maak ik gebruik van hinkelbanen die kinderen met krijt op stoepen en op schoolpleinen tekenen. Het zijn ‘spelarchitecturen’ en ze zijn verwant aan archaïsche architecturen, de gehanteerde maten zijn nauw verbonden met het menselijk lichaam (bij hinkelbanen is dat de voetlengte van het kind).
Lees ook:
T R A C E : Balta "Hors-jeu"