Game over

2009, Amersfoort

The object 'Game over' refers to the inscription 'Roman Catholic educations for girls and nursery school', which refers to the school that used to be there. It is a memory of times when girls where 'educated' to be mothers and wives and young children were only 'nursed' in absence of their mothers. The object is closely linked to the poem 'Bewaarschool' [nursery school] by Kees van Domselaar.

Het object ‘Game over’ verwijst naar de inscriptie ’R.K.Onderwijs voor Meisjes en bewaarschool’ over de verdwenen oude school. Het is een herinnering aan een tijd waarin meisjes tot moeders en echtgenotes werden ‘opgeleid’ en waarin jonge kinderen slechts ‘bewaard’ werden in afwezigheid van hun moeders. Het object is nauw verbonden met het gedicht ‘Bewaarschool’ van Kees van Domselaar.