U bent hier - You Are Here

2009, 'Waar draait Vathorst om?', Vario Mundo, Amersfoort

Vathorst is a neighbourhood in which different worlds are hidden. A quick glance at the map of Vathorst makes this clear: many newly built houses, a ring road, and in the middle a still virgin territory: De Bron.
This is ‘Terra Incognita’ to the residents. The work ‘U bent hier’ [You are here] balances on the intersection of Vathorst’s past, present and future. The announcement ‘You are here’ sounds like an extended hand to residents/visitors trying to find their way, but proves to be deceptively enigmatic.

Vathorst is een wijk waarin verschillende werelden schuilgaan. Een blik op de plattegrond van Vathorst maakt dit snel duidelijk; veel pasgebouwde huizen, een ringweg met in het midden een nog onontgonnen gebied: De Bron. Het werk balanceert op het snijvlak van verleden, heden en toekomst van Vathorst. De mededeling ‘U bent hier’ lijkt een handreiking voor de zich oriënterende wijkbewoner/bezoeker op te leveren maar blijkt bedrieglijk enigmatisch te zijn.

Photo: Jeroen Wandemaker