Weather Reports

2012 - 2015

Language reflects the culture and geographical location of a country. The 'Weather reports' project is an investigation in different languages about the way people are speaking about the weather. The project currently includes ten artists books.

Taal weerspiegelt de cultuur en de geografische ligging van het land. Het project 'Weather Reports' is een onderzoek naar de wijze waarop er in verschillende talen over 'het weer' gesproken wordt. Het project omvat op dit moment 10 kunstenaarsboeken.