Weatherness

2018, Affiche Galerij, The Hague

The project consists of 60 posters, together forming a 100-metre long colourful ribbon in this (semi-)public space. The texts about the weather and weather conditions that are used act as metaphors of cultural identity and are in various languages; enigmatic, volatile, poetic and sometimes downright astonishing.
Untranslatable terms make it clear that there are possibilities to perceive the world in a different way. Each language enriches our experience of the world. Weatherness is a plea for multilingualism that could serve as an antidote to the (mental) walls that countries are currently erecting around themselves. In contrast, Weatherness offers passers-by a virtual journey that crosses borders.

Related to the publication Misunderstandings (2018):
https://balta.blogbird.nl/posts/show/14472

Het project bestaat uit 60 affiches die samen een 100 meter lang kleurig lint vormen in deze (semi-)openbare ruimte. De gebruikte teksten over het weer en weersomstandigheden fungeren als metaforen voor culturele identiteit en zijn afkomstig uit verschillende talen; raadselachtig, vluchtig, po√ętische en soms ronduit verbijsterend. Onvertaalbare begrippen maken voelbaar dat er andere mogelijkheden bestaan voor perceptie van de wereld. Elke taal verrijkt onze ervaring van de wereld. 'Weathertness' is een pleidooi voor meertaligheid die als tegengif zou kunnen dienen voor de (mentale) muren die landen op dit moment om zich heen optrekken. 'Weatherness' biedt de voorbijgangers een virtuele reis aan die juist over grenzen heengaat.

Weatherness is generously supported by: